Aktuální výročí: 18. května – 19. května 1643 – bitva u Rocroi (Ardennen), Francouzi pod vedením Ludvíka II. zničili španělské vojsko.

Vyhledávání

O nás

Články

Kontakty

Novinky:

  • 19.10.10 - Doplněno hodnocení FB
  • 29.8.10 - Doplněn kalendář výročí
  • 5.7.10 - Celková změna koncepce stránek

Reklama

časopis

Přihlášení

Systémové zprávy[CNW:Counter]
< návrat zpět

Velký regiment

Primární cíl projektu: Bádání v originálních historických pramenech, zpracování a publikace poznatků týkajících se fungování vojenské taktiky, zejména v měřítku pod úrovní velikosti regimentu.

Ověření reálnosti poznatků prováděním praktických experimentů.

Sekundární cíl projektu: Na základě zjištěných znalostí vytvořit manuál pro relevantní předvádění vojenských technik široké divácké obci za současných podmínek

Start projektu: 2005

Časový rozsah projektu: neomezený

odborný garant: Mgr. Tomáš Koch - profil: icon Tomáš Koch

Aktivní účastníci: Mgr. Tomáš Koch - profil: icon Tomáš Koch , ing. Tomáš Andrlík profil: icon Tomáš Andrlík

Významné milníky projektu: 2006 - Publikace první verze manuálu "Umění války", 2007 - publikace druhé verze manuálu "Umění války",  Bílá hora 2009 - natáčení sekvencí pro předstatení Cyrano, Košice 2010 - první veřejná prezentace reálných historických technik, Bílá hora 2010,2011 - prezentace reálných historických technik "velkého regimentu" v masovém měřítku

odkazy na realizované části projektu:Mustrování velkého regimentu na Bílé Hoře 2011

Současnost
Pozvánka na společnou akci


Nizozemská armáda a reformy Mořice Oranžského

Historie Probíhající revoluce v Nizozemí a válka se Španělskem se staly kolébkou jednoho z významných posunů v evropské válečné praxi. Jedinečnou roli zde sehrály reformy Mořice Oranžského.

Jak uvést do pohybu co největší regiment?

SoučasnostNa akci Košice 1644 jsem po domluvě s kluky z Via Cassy chtěl vyzkoušet postavit co největší možný útvar v současnosti a vyzkoušet dobové taktiky našich předků. A tedy takto přímo ověřit v terénu jak lze fungovat dle sepsaných vojenských manuálů.

Cvičení Regimentu r2010

Současnost
tradičně v Zamilovaném hájku

Henry Hexham - Základy umění válečného

HistorieRádi bychom všem čtenářům našich stránek představili připravovaný projekt, který si bere za cíl přeložit a vybavit vysvětlujícími komentáři dílo Henryho Hexhama – The principles of the art military, s podtitulem Practised in the Warres of the United Netherland, neboli Základy umění válečného, a tak toto výjimečné dílo přiblížit české odborné veřejnosti.

Cvičení Regimentu 2009

Současnost
v Zamilovaném hájku

Umění války

Současnost
aneb Umění manévru jednotek pro reenactment období Třicetileté války. Manuál, který je rozdělen do čtyř částí, ukazuje možnost jak předvést v součastnosti divákům co nejvíce z taktiky a způsobu boje za třicetileté války.