Aktuální výročí: Pro toto datum nemáme v kalendáři výročí

Vyhledávání

O nás

Články

Kontakty

Novinky:

  • 19.10.10 - Doplněno hodnocení FB
  • 29.8.10 - Doplněn kalendář výročí
  • 5.7.10 - Celková změna koncepce stránek

Reklama

časopis

Přihlášení

Systémové zprávy[CNW:Counter]
Kategorie: Reálie doby

Švédské pěchotní prapory za třicetileté války II.

Historie
Praporce vybraných jednotek války třicetileté

Praporec osobní gardy Gustava Adolfa, 1632 (Švédsko)

Žlutá garda - pěší regiment, 1632 (Švédsko)

Dříve nazýván Hovregiment ( starý 1621-1622, nový do roku 1624) tvořil první gardovou jednotku Gustava Adolfa a původně měl žlutý prapor s černými pruhy ( osobní Gustavovy barvy). Roku 1625 nebo 1626 se přejmenoval na Žlutý regiment. První záznam o jeho nových praporech pochází z roku 1627, kdy dvě kompanie ( Winckelsova a Koskullova) obdržely nové žluté prapory o rozměrech 2 krát 2 metry. Podle očitého svědectví z 13. září 1631, když regiment přecházel most u Wittenbergu, byly jeho prapory téměř bílé i v Möhnerově dílě jsou zmiňovány jako bledě žluté. Regiment utrpěl obrovské ztráty v bitvě u Lützenu po boku Modrého regimentu. Téměř 75% jednotky v této bitvě padlo a bylo ztraceno 7 praporů. Po této bitvě se regiment pomalu dával dohromady pod velením generál majora Larse Kagga. Z tohoto období snad také pochází podoba zachycená Möhnerovým dílem.

Zelený regiment - pěší, 1632 (Švédsko)

Nejmladší z tzv. barevných regimentů složených ze žoldnéřů. Na rozdíl od ostatních barevných regimentů nebyly u zeleného dochovány žádné zmínky o zelených uniformách. Jeho jméno se tedy pravděpodobně zakládá pouze na barvě praporů. Tento nový zelený materiál do rukou nového plukovníka Klitzinga dorazil roku 1627 a bylo z něj vytvořeno 7 nových praporů. Materiál pro tvorbu osmého praporu byl bílý a není známo, jestli byla bílá určena pro plukovníkovu kompanii, nebo jako doplněk pro všití do zelených praporů.

Modrý regiment - pěší, 1633-1635 (Švédsko)

Modrý regiment nabýval na síle po bitvě u Lützenu a od roku 1633 byl zván Starý modrý ( Altblau). Jeho plukovník Winckel se stal guvernérem Augsburgu a setrvával ve funkci až do roku 1635, když se plně zotavil ze zranění od Lützenu. Odtud také pochází Möhnerovy kresby.

Červený regiment - pěší, 1632 (Švédsko)

Nejméně známý z barevných regimentů, červený regiment zůstal až do roku 1631 v Prusku a neúčastnil se prvních let švédské kampaně v severním Německu. V červenci roku 1627 bylo červenému regimentu vydáno 8 nových karmínově červených praporů z dvojité taffety čili taftu. Na mostě ve Wittenbergu 13. září 1631 byla spatřena jedna švédská jednotka, téměř jistě červený regiment, se sedmi červenými, jedním bílým a čtyřmi červeno-bílými prapory. Jediná zmínka o červených uniformách tohoto regimentu pochází, když Hoppezmiňuje "Německé rudo-kabátníky" pod plukovníkem červeného regimentu Ehrenreiterem v červnu roku 1628. Později se pak zmínky o rudo-kabátnících objevují v srpnu 1630, kdy byl červený regiment pod velením nového plukovníka Hogendorfa.

Bílý Knyphausenský pěší regiment, 1632 (Švédsko)

Nově vytvořený regiment, který vznikl ze zbytků Mitschefallova a Bürtova pěšího regimentu. Zde zobrazené vlajky mají původ právě v starém bílém regimentu Wilhelma Bürta. Prapory zobrazují iniciály Gustava Adolfa krále švédského spolu s dynastickými emblémy rodu Vasa. Celý regiment měl 12 kompanií

Schlammersdorfův pěší regiment, 1632 (Švédsko)

Regiment plukovníka Thomase Sigmunda ze Schlammersdorfu byl jednou z prvních žoldnéřských jednotek. Byl sestavený roku 1631 a měl sílu 11 kompanií a po téměř celou dobu své existence tvořil posádku v Augsburgu. Několik praporů tohoto regimentu bylo ukořistěno Bavory roku 1633 u Neuburgu.

( první zleva nahoře: plukovníkova osobní kompanie )

Mitschefallův pěší regiment, 1632 (Švédsko)

Regimentů, které neměli ve svém názvu "svoji" barvu, bylo podstatně více než těch barevných. Vlajky těchto regimentů byly zpravidla dvoubarevné a každá kompanie měla svůj osobitý vzor střídání těchto dvou barev. Wilhelm Kašpar Mitschefall byl pověřen vytvořením regimentu o 12 kompaniích v srpnu 1629 a stejně jako samotný plukovník pocházeli jeho muži především z Dánska. Mitschefall byl popraven roku 1632 za kapitulaci při obléhání pevnosti Rian a jeho pluk byl sloučen s Bürtovým bílým plukem a vytvořil tak Knyphausenův nový bílý regiment.


Finské pěší regimenty Kašpara Ermese, 1634 (Švédsko)

Tyto praporce, které nejsou dochovány už ani v Möhnerových barevných kresbách reprezentovaly jeden z posledních pluků tvořený rodilými finskými vojáky. Podle dochovaných zpráv byly jednobarevné se znakem provincie, ze které daná kompanie pocházela. Samotný Kašpar Ermes byl povýšen na plukovníka roku 1634

Oranžový pěší regiment J.Vitzthuma, 1632 ( Švédsko)

Ve švédské armádě se objevuje kolem roku 1632 jméno plukovník Vitzthum velmi často, podle Möhnerových kreseb pozůstatků praporů oranžové barvy však ukazuje na oranžový regiment Johana Vitzthuma z Eckstadtu sestavený v roce 1630. Vzor na praporec připomíná západní polské prapory, a tudíž lze předpokládat, že prapory byly malovány v Polském Prusku, kde byl regiment posádkou právě v roce 1630.

Zelený regiment Bernharda Výmarského, 1632 ( Švédsko)


Wildensteinův černý pěší regiment, 1632 (Švédsko)

Wildensteinův černý regiment je jedním z černých regimentů vytvořených v období 1629 až 1630. Samotný Wildenstein padl u Lützenu. Přesné podoby praporů se nedochovaly, víme že prapor velitelovy kompanie byl bílý, ostatní měli barvu černou.

Houwaldův regiment, 1632 (Švédsko)

Regiment Christofera z Houwaldu byl vytvořen počátkem roku 1632 v okolí Frankfurtu nad Mohanem. Bohatství tohoto kraje dovolilo vytvořit regiment o síle 16 kompanií, bohužel v Möhnerově kresbách se zachovala jen jediná vlajka. Důležitým detailem je písmeno G v části praporu zvané kanton. Jednotlivé kompanie tohoto regimentu měli v kantonu odlišné písmeno či písmena. Pokud byly všechny prapory seřazeny vytvořily heslo GUSTAVUS ADOLSPHUS REX SUECORUM. Dřívější zařazení tohoto praporu k modrému regimentu je chybné.

Právě tento prapor se stal v letetech 1999/2000 inspirací pro současný prapor Regimentu Mortaigne.Praporce různých pěších švédských regimentů

1633 Altblau regiment 1633  Šmalkadský pěší regiment

První z leva 1633 Altblau regiment, 1633 Šmalkadský pěší regiment, další: 1628 --- neznámý pěší regiment

Västgötský pěší regiment Sasko-Výmarský pěší regiment. Sasko-Výmarský pěší regiment.
Västgötský pěší regiment - Sasko-Výmarský pěší regiment.

D.Vitzthumův pěší pluk, 1632 (Sasko)

plukovníkova kompanie

Různé Hessensko Kasselské jednotky

plukovníkova kompanie

print Formát pro tisk

Komentáře


, - odpovědět

Good job!
There are several banners here that I have never seen before.
Short and good information