Aktuální výročí: 18. května – 19. května 1643 – bitva u Rocroi (Ardennen), Francouzi pod vedením Ludvíka II. zničili španělské vojsko.

Vyhledávání

O nás

Články

Kontakty

Novinky:

  • 19.10.10 - Doplněno hodnocení FB
  • 29.8.10 - Doplněn kalendář výročí
  • 5.7.10 - Celková změna koncepce stránek

Reklama

časopis

Přihlášení

Systémové zprávy[CNW:Counter]
Kategorie: Recenze

Osprey - Imperial Armies of the Thirty Years War ( 1) Infantry and Artillery

Současnost
Dostal se mi do rukou jeden z nejnovějších dílů známé série nakladatelství Osprey publishing a rád bych se s Vámi podělil o několik poznatků, a osobních dojmů, které jsem si z četby odnesl. I když císařské armády nepatří zrovna do mé sféry zájmu, čekal jsem, že touto publikací si rozšířím své obzory, mé očekávání však úplnému naplnění nedošlo. Nakonec se asi neubráním srovnání s jiným dílem od anglického historika Keitha Robertse a to s 43. dílem ze série Warrior nakladatelství Osprey, který vyšel i u nás pod názvem Angličtí mušketýři 1588-1688.

 

obrázek z OSPREY Publishing

Obálka knihy - obrázek z http://www.ospreypublishing.com/

 

Autorem 457. čísla časopisu série Man at Arms z dílny Osprey publishing je chorvatský historik Vladimir Brnardic narozený v Záhřebu roku 1973. Brnardic vystudoval historii na Universitě v Záhřebu a následně se stal publicistou v dokumentárních programech Chorvatské televize. Jeho hlavním zájmem je vojenská historie střední a východní Evropy od 15. do 19. století, hlavně se však specializuje na období třicetileté války a napoleonských válek. Pro sérii Men-at-Arms napsal ještě knihu Napoleons Balkan Troops (díl 410). Oba díly jsou ilustrovány chorvatským výtvarníkem a architektem Darkem Pavlovicem, narozeným roku 1959 rovněž v Záhřebu. Pavlovic také ilustroval mnoho dalších knih nakladatelství Osprey publishing, například Men-at-Arms 282: Axis forces in Yugoslavia 1941-1945 nebo Elite 60: U-Boat Crews 1914-1945.

Vladimir Brnardic se v této knize zabývá podobou pěší císařské armády během třicetileté války. Nevěnuje se však pouze podobě, ale předkládá čtenáři i kapitoly o organizaci pěchoty, její taktice a dalším prvkům boje za třicetileté války. Přičemž čtenáři poskytuje jakési základní shrnutí daného tématu.Celou první část knihy se Brdnardic věnuje zevrubnému popisu událostí v jednotlivých fázích třicetileté války. Přičemž se soustředí především na měnící se celkovou podobu císařské armády - tedy před Valdštejnem, během Valdštejnova generalátů a po nich. To vše na pozadí shrnujícího popisu ostatních událostí třicetileté války, které dokreslují celkový obraz. Bohužel v poslední podkapitole této části jsem byl poprvé poněkud rozladěn, neboť jsem zde našel téměř přesně opsanou větu z knihy Petra Englunda - Nepokojná léta (srovnej str. 11 v Osprey a str. 277), tato kniha se však v konečném výčtu literatury neobjevuje, což je minimálně společenské Faux paux.

Další část knihy se pak již věnuje konkrétně pěchotě. Nejprve se tedy seznamujeme s hlavní podobu a složením pěchoty, následně pak se způsobem jejího rekrutování, tréninku a udržování disciplíny. Poté se Brnardic blíže soustředí na vnitřní strukturu pěších regimentů a ve spojitosti s tím čtenáři představuje štáb regimentu, kumpanie a celkovou strukturu i podobu důstojnického sboru. Zvláště popis důstojnického sboru a hlavního velení polních armád jsou poměrně rozsáhlé a zajímavé. V následující části je pak blíže představena taktika používaná císařskou pěchotou. Popis je však poměrně zevrubný a čtenáře zde bližší exkurz to tajemství císařského válčení nečeká, i když je zde možno nalézt několik informací, které nejsou obvyklé v mnoha jiných dílech, zaměřených na obecný popis válčení za třicetileté války (jsou zde například jmenovány úlohy mužů s calivery - lehčími mušketami).

Poslední, za to však nejrozsáhlejší část Imperial Armies of the Thirty Years War tvoří popis pěchotní výstroje a výzbroje. Postupně je zde čtenáři představena výstroj a zbroj pikenýra a mušketýra, a nakonec jsou zde podrobněji popsány jednotlivé větší celky vybavení tehdejších armád, tedy exkurz do palných zbraní - hlavně těch lehčích, oblečení, praporců. Osobně mě pasáž o oblečení-uniformách a praporcích přišla z celkového popisu asi nejzajímavější a velmi dobře zde byl vyvážen obecný popis se specifickými prvky císařské strany respektive symboliky.

Celkové vyznění této publikace je pak poněkud problematické. Myslím, že k běžnému čtenáři si v našich krajích cestu bude hledat jen obtížně, a pro čtenáře z řad odborné veřejnosti, či přímo velkých zájemců o danou problematiku, nenabídne mnoho nových informací, které slibuje svým titulem. Při srovnání s výše jmenovaným dílem Angličtí mušketýři, jsou zde informace podávány příliš zobecňujícím a povrchním způsobem, který je možno vidět i v starších publikacích (např. Třicetiletá válka od Petra Klučiny), které jsou však svým celkovým objemem informací, ilustrací a celkovým obrazem mnohdy nepostradatelné. Dílo Vladimíra Brnardice bych tak spíše doporučil těm, kteří hledají první podrobnější seznámení s vojenstvím za třicetileté války.

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.