Aktuální výročí: Pro toto datum nemáme v kalendáři výročí

Vyhledávání

O nás

Články

Kontakty

Novinky:

  • 19.10.10 - Doplněno hodnocení FB
  • 29.8.10 - Doplněn kalendář výročí
  • 5.7.10 - Celková změna koncepce stránek

Reklama

časopis

Přihlášení

Systémové zprávy



[CNW:Counter]
Kategorie: Taktika

Mušketýr v prachu vyválený - část II.

Historie


Nizozemská invence


Pro vývoj vojenského umění měly velký význam nizozemské války za osvobození (1562-1609), v nichž vynikl Mořic Oranžský, velký vojenský reformátor 16.stol. Oproti masivní španělské Tercii s úspěchem použil taktiku mobilnějších a pružnějších menších, vzájemně se podporujících jednotek.
Bojová sestava nizozemských vojsk Mořice Oranžského se skládala ze složených půlpluků mušketýrů a pikenýrů. Díky rozmístění operativnějších menších jednotek do více úrovní bylo možné reagovat na vývoj situace v bitvě daleko pružněji. Rozmístěním vojáků jen do hloubky deseti řad, a roztažením útvaru do šířky došlo ke zvýšení okamžité palebné síly jednotky při jedné salvě.

Při střelbě postupovali mušketýři před pikenýry. Jakmile bylo třeba využít obrany před útokem jezdectva, případně využít k útoku obrněné masy pikenýrů, přesunuli se mušketýri vzad, pod ochranu pikenýrů.

Holandská sestava

V 16tém století ještě byli pikenýři hlavní útočnou silou, avšak v reformách sepjatých s rozvojem výkonnosti palných zbraní ztratili svůj útočný potenciál, a stali se pouze defenzivním prvkem, chránícím mušketýry proti útoku jezdectva.


Mušketýr
Nizozemský mušketýr z přelomu 16/17 stol.
Je vybaven těžkou mušketou, přilbou a mečem se širokou čepelí. Přes rameno má zavěšenu větší prachovnici s dávkovačem střelného prachu, Na opasku má malou pracovničku s jemným pánvičkovým prachem a váček s olověnými koulemi.


Zastavení druhé: příliš mnoho Davidů na jednoho Goliáše

21. června 1600 - z deníku Mořice Oranžského

… Z boží milosti zdařilo se nám vyloditi se s patnácti tisíci muži poblíže přístavu Filippina, a zablokovati tak město Nieuport. Avšak místodržitel arcivévoda Albrecht Nieuportu na pomoc táhnul s desítkou tisíc pěších, a půldruhým tisícem jízdních, jak jsme zjistili ze zpráv našich zvědů.
Zaujali jsme proto postavení mezi pobřežím a dunami po našem způsobu. Postavení, jako vždy složené ze tří linií - předvoje, hlavní síly a zadního voje.
Každou z linií jsme sestavili z menších nizozemských brigád, rozmístěných tak, aby skýtaly sobě oporu, a jezdectvo předvoje jsme umístili na pravé křídlo. Dva pluky z hlavních sil jsme ponechali v záloze, na jižní straně přístavu, a jezdectvo zadní linie ponechali v týlu.
Španělská armáda oproti nám podle očekávání zaujala klasickou sestavu v terciích, s jízdou na křídle levém.
Arcivévoda Albrecht dovolil si zahájiti bitvu útokem na naše přední linie palbou z mušket a kanónů za stálého postupu pěchoty. Španělé pokoušeli se obejíti levé křídlo naše, avšak v tom zabránil jim příliv, právě počínající. A pod palbou děl z našich lodí byli nuceni vrátiti se zpět, k písečným dunám.
Jezdectvo předvoje našeho jalo se utiskovati ustupující jízdu španělskou, pikenýři naši, za podpory palby mušketýrů vrhli se ztékat první z tercií španělských. A věru zle ji tísnili.
Na pomoc první tercii však záhy přispěchala tercie druhá, a zvrátivše poměr sil v neprospěch náš, nuceni jsme byli do boje zasaditi i brigády z druhé linie předvoje, a dokonce i z hlavních sil. Situace začala se jeviti nám velice nepříznivou, neboť pod soustředěnou masou dvou tercií španělských, za podpory jezdectva jejich naše křídlo nejen zakolísalo, ale začalo se zcela hroutit. Zejména, když oběma terciím přišla na pomoc i tercie třetí. Španělé se takto spojili v obrovský útvar se silou biblického Goliáše.

Situace se jevila v tu chvíli velmi nepříznivou, nikoli však ztracenou, neboť naše rozptýlené jednotky zadržovaly španělské síly mnohem větší. Avšak příliš dlouho vydržeti nemohly, a na levém křídle pod úporným tlakem linie povolily.
V okamžik ten, podařilo se nám dosud nezapojenou částí jezdectva hlavních sil a zcela čerstvou pěchotou zadního voje podpořit kolísající, bitvou znavené křídlo a střed sestavy naší.

Španělé se pod tak prudkým náporem z více stran ustupovat jali, a ústup jejich změnil se záhy v útěk naprosto neuspořádaný.
Příchod čerstvých sil situaci na bojišti zcela zvrátil, neboť Albrecht již do boje všechny své síly zasadil, jak jsme jej díky námi zavedené taktice jsme přinutiti chtěli.
Ostatně nebylo to příliš složitě uskutečnitelné, kvůli hluboké sestavě tercií španělských a jejich nepatrnému rozčlenění. Velmi dobře jsme si totiž vědomi, že jakmile rozpohybujeme jakékoli vojenské těleso, a vrhneme jej do víru bitvy, je pramalá šance, jak jej nadále říditi.
Oproti tomu my jsme mohli po celou dobu zcela podle uvážení vysílat vpřed čerstvé jednotky z bezpečí, a prudký úder svěžích a zachovalých sil zadního voje, za součinnosti pěchoty, jezdectva a dělostřelectva definitivně o výsledku bitvy rozhodl.
Dnešního dne ztratili Španělé na 2700 mužů.

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.