Aktuální výročí: Pro toto datum nemáme v kalendáři výročí

Vyhledávání

O nás

Články

Kontakty

Novinky:

  • 19.10.10 - Doplněno hodnocení FB
  • 29.8.10 - Doplněn kalendář výročí
  • 5.7.10 - Celková změna koncepce stránek

Reklama

časopis

Přihlášení

Systémové zprávy[CNW:Counter]
Kategorie: Osobnosti

Christof von Houwald

* 1602 - + 1663

Christof von HouwaldNarodil se roku 1602 v rodině saského tkalce. Někdy mezi lety 1616 až 1618 se dal do armády jako obyčejný mušketýr a prošel službou pro Sasko, Císaře, Mansfelda i v Brunšvicku, odtud se roku 1624 dostává do Švédských služeb. Zde se započala jeho vojenská kariéra, roku 1625 je povýšen na poručíka, roku 1627 na kapitána, na majora o dva roky později a rok poté dokonce na podplukovníka ( lieutenant-colonel). Za svoje zásluhy byl v květnu roku 1630 povýšen do šlechtického stavu. Na přelomu roku 1631/1632 se mu podařilo z vlastní iniciativy dobýt nepřátelskou pevnost. Za to byl povýšen na plukovníka a bylo mu svěřeno velení pěšího a jízdního pluku.
Jeho regiment však utrpěl těžké ztráty v bitvě u Nordlingenu a musel být tak roku 1634 rozpuštěn. Sám Houwald přechází do saských služeb v hodnosti Generálmajora. Od roku 1634 do roku 1654 sloužil v Polsku. Zde se stal nejvyšším velitelem posádky v Gdaňsku. Účastnil se také bojů proti Chmelnického kozákům u Berestcečka roku 1651. Zemřel v požehnaném věku na svém rozsáhlém panství roku 1663 a jeho potomci žijí dodnes.


Povýšení Christofa von Houwald přímo z řad prostých vojáků nebylo obvyklé, ale stále se tak častěji dělo spíše v armádě Švédské, než u ostatních armád dané doby. Plně to vystihovalo snahu Švédského krále nesvěřovat regimenty dobrodruhům z jiných služeb, pokud si s sebou nepřinesly velmi dobrá osvědčení z jiných protestantských armád. Gustav Adolf se naopak vždy snažil "vychovat" si tyto cizí důstojníky od počátku ve svých "barevných" žoldnéřských regimentech.


Pěší regiment Kryštofa z Houwaldu ( Christof von Houwald) byl naverbován počátkem roku 1632 převážně v oblasti Frankfurtu nad Mohanem. Ve zdejší prozatím nedotčené a bohaté oblasti bylo možné postavit dokonce 16 kompanií pěších. Avšak doložitelný je pouze jediný prapor.

Si recte facies

Ten má v "kantonu" písmeno G, každá kompanie měla jiné písmeno, takže prapory celého regimentu dávaly dohromady nápis "GUSTAVUS ADOLPHUS REX SUECORUM" ( tedy Gustav Adolf král Švédský). Dle Richarda Brzezinskeho je tato vlajka špatně zařazena v díle Wise a Rosignoliho Military Flags of the World 1977.

Další informace o praporech naleznete zde:

Švédské pěchotní prapory za třicetileté války
Švédské pěchotní prapory za třicetileté války II.
Švédské pěchotní prapory za třicetileté války III.

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.